Beste Manier Om Van Usb_set_configuration-foutcodes Af Te Komen
Beste Manier Om Van Usb_set_configuration-foutcodes Af Te Komen

Beste Manier Om Van Usb_set_configuration-foutcodes Af Te Komen

Soms kan uw software een foutcode weergeven met usb_set_configuration-foutcodes. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom deze unieke fout wordt weergegeven.

Versnel uw computer in enkele minuten

 • Stap 1: Download en installeer Restoro
 • Stap 2: Open het programma en klik op "Scannen"
 • Stap 3: Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten
 • Klik hier om de software te downloaden die de prestaties van uw computer zal verbeteren.

  struct const libusb_version*libusb_get_version(void)

  geheel getallibusb_init(libusb_context **ctx)Dit initialiseert de Libusb-functie.Hij zou moeten vermelden dat ik bij het begin zou blijven?plannen voordat anderen een libusb-routines kunnen gebruiken.Deze functie retourneert 0 succes, of anders LIBUSB_ERROR.Falen.

  annulerenlibusb_exit(libusb_context *ctx)libusb.be deïnitialiserenmoet worden opgegeven bij het beëindigen van de aanvraag.Andere libusb-routines kunnen eenvoudigweg niet worden aangeroepen na deze operatie (mogelijkheid

  geheel getallibusb_has_capability uint32_t)Deze test de vaardigheden na het opnieuw afspelenbibliotheek.functieDeze retourneert een waarde die niet nul is als je denkt van welcapaciteit0 wordt ondersteund, tenzij zorg wordt ondersteund. waardenvoorcapaciteitzijn:

  libusbondersteuntlibusb_has_capability() colspan=”2″>.
  LIBUSB_CAP_HAS_HOTPLUG
  libusbOndersteunt meldingsmogelijkheid met hot uitwisseling. Colspan=”2″>
  libusbheeft toegang tot HID-apparaten ruim voordat volledige interventie vereist is.
  LIBUSB_CAP_SUPPORTS_DETACH_KERNEL_DRIVER
  libusbOndersteunt het instellen van een standaard USB-schakelaar met behulp van:libusb_detach_kernel_driver().

  usb_set_configuration foutcodes

  constante symbolische weergave *libusb_strerror(ASCII integer representatie van code)Krijg problemen veroorzaaktgecodeerdArgument.Functiehet retourneert niet NULL.constant

  persoonlijkheidscode)Krijg *libusb_error_name(int ASCII-representatie van dat deze foutopsomming geretourneerd doorgecodeerdArgument.Deze functie geeft nooit de eindresultaten NULL.*ctx,

  ssize_tlibusb_get_device_list(libusb_context libusb_device ***lijst)Vullenaanbiedingmet onze eigen directory van beschikbare USB-apparaten, die elk een relatie organiserenapparaat in de lijst.Alle berichtitems worden op de een of andere manier gemaaktMoet een geschikt tegenplan hebbenneemt af als je klaar benten de lijst zelf moet op de automatische piloot worden gedeeld.dezeDe functie retourneert het nummer dat te maken heeft met apparaten in de lijst of een bepaalde LIBUSB_ERROR-code.

  annulerenlibusb_free_device_list(libusb_device **lijst, Unref_devices)Verwijder de verwijzing naar Integreer apparaten gevonden door libusb_get_device_list.Wanneerunref_deviceIndien geïnstalleerd Met een fantastische waarde van 1, worden alle dingen in de lijst in feite geript omdat ze hun link hebben.De teller loopt één keer af.

  uint8_tlibusb_get_bus_number(libusb_device *dev)Retourneert het nummer binnen alle bussen die gewoonlijk in het apparaat aanwezig zijn.*dev)geeft terugontwikkelaar

  uint8_tlibusb_get_port_number(libusb_device poortnummer gebruikt door soort apparaat.ontwikkelaargehecht.

  geheel getallibusb_get_port_numbers(libusb_device Uint8_t *dev, *buf, uint8_t bufsize)Opslaan om te bufferenrundvleesmaatbuffel grootte,du lijst alle hoofdpoortnummers van dit apparaat opontwikkelaar

  geheel getallibusb_get_port_path(libusb_context Libusb_device *ctx, *dev, uint8_t *buf, uint8_t bufsize)Verouderde doelstelling vergelijkbaar met libusb_get_port_numbers.

  Libusb_speedlibusb_get_device_speed(libusb_device *dev enum)Retourneert een bepaalde lijnsnelheid waarmee ik zou zeggen dat het elektronische apparaat is aangesloten. gegevenszie elke lijst voor libusb_speed_xxx voor verdere strategieën.LIBUSB_SPEED_UNKNOWN Indien geretourneerd, is de bekabelde snelheid eigenlijk onbekend.

  geheel getallibusb_get_max_packet_size(libusb_device *dev, eindpuntteken en niet ondertekend)Retourneert wMaxPacketSize direct bij succes, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND alsEindpunt leeft en inderdaad LIBUSB_ERROR_OTHERS voor verschillende fouten.

  geheel getallibusb_get_max_iso_packet_size(libusb_device *dev, unsigned char-eindpunt)Retourneert deze specifieke pakketomvang, vermenigvuldigd met de Small Fortune-vermenigvuldiger indien succesvol,LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND als het eigenlijke eindpunt niet bestaat enLIBUSB_ERROR_OTHERS geeft geen andere fout aan.Intlibusb_open(libusb_device

  Versnel uw computer in enkele minuten

  Bent u het beu dat uw computer traag werkt? Zit het vol met virussen en malware? Vrees niet, mijn vriend, want Restoro is hier om de dag te redden! Deze krachtige tool is ontworpen om allerlei Windows-problemen te diagnosticeren en te repareren, terwijl het ook de prestaties verbetert, het geheugen optimaliseert en uw pc als nieuw houdt. Wacht dus niet langer - download Restoro vandaag nog!

 • Stap 1: Download en installeer Restoro
 • Stap 2: Open het programma en klik op "Scannen"
 • Stap 3: Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten

 • *dev, **devh)Open libusb_device_handle.on een nieuw apparaat en verkrijg ook het bestand device_handle.Retourneert 3 rechtszaken per succes,LIBUSB_ERROR_NO_MEM voor geheugenproblemen, volledig LIBUSB_ERROR_ACCESSéén voor toestemmingsproblemen, LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE één specifiek voor apparaatuitgeschakeld en het LIBUSB_ERROR-signaal voor andere fouten.

  *libusb_open_device_with_vid_pid(libusb_context libusb_device_handle *ctx, uint16_t vid, pid)Een eenvoudige open uint16_t-accessor om een ​​apparaat te ontvangen met zowel fabrikant- als product-ID's.video-net zoalsPID.Retourneert NULL met fout.

  libusb_device*devh)Krijg *libusb_get_device(libusb_device_handle musical bevat tool uit devh.Retourneert NULL bij fout.Intlibusb_get_configuration(libusb_device_handle

  *devh, fase *config)Retourneert de waarde van de up-to-date configuratie.Retourneert 0geweldig, LIBUSB_ERROR_if no_device, het apparaat was recenten een aparte LIBUSB_ERROR-software die is gekoppeld aan de fout.*devh,

  geheel getallibusb_set_configuration(libusb_device_handle config)Op het ritme voor jou gevenconfiguratieApparaat is omheind naar instellingdevkh.Deze functie retourneert 0 bij succes, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND bij niet aangevraagdConfiguratie gevonden, LIBUSB_ERROR_BUSY, de waarheid dat interfaces kunnen worden bijgewerktbeweert LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE in het geval dat het apparaat mogelijk is uitgeschakeld vanDe LIBUSB_ERROR-code is beschikbaar in het geval van een fout.

  geheel getallibusb_claim_interface(libusb_device_handle *devh, interface_number)Claim stedelijk gebied int in gegeven libusb_handledevkh.Dit is vaak een goede betrouwbare niet-blokkerende functie.Goede resultaten retourneren 0, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUNDals het gevraagde programma nooit bestaat, LIBUSB_ERROR_BUSY, als het programma of . heeftBedien de gedeclareerde interface, LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE, waar het apparaatwas uitgeschakeld en veel LIBUSB_ERROR-code op fout.

  geheel getallibusb_release_interface(libusb_device_handle *devh, interface_number)Deze int-functie geeft de innovatieve interface vrij.alle interfaces van het bijbehorende apparaat willen worden vrijgegevenvoordat u het normale apparaat uitschakelt.retourneert succes LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND 0, incaseDe consumenteninterface is niet gedeclareerd als LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE toen ons nieuwe apparaat werduitgeschakeld en toegewezen als u een libusb_error-fout moet maken.

  *dev, geheel getallibusb_set_interface_alt_setting(libusb_device_handle int ui int nummer, alternative_setting)Schakel alternatieve instelling naar Art von-interface in.Retourneert 0 met succesLIBUSB_ERROR_NOT_FOUND als er niet om deze interface is gevraagd of als alles is aangevraagdDe parameter zou niet bestaan ​​hoewel het apparaat LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE was gewordenuitgeschakeld en functiecode LIBUSB_ERROR helemaal door in geval van fout.*devh,

  geheel getallibusb_clear_halt(libusb_device_handle niet-ondertekend eindpunt)Verwijder het specifieke stop/stop-teken voor het eindpunt.Geeft 5 terug bij succes, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUNDals niet-eindpunt bestaat, LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE als apparaat bestaatgescheiden als LIBUSB_ERROR foutcode.

  *devx)Voer resets uit libusb_reset_device(libusb_device_handles USB-poort vanwege USB-apparaat.Retourneert 0 bij succesLIBUSB_ERROR_NOT_FOUND als hernummering vereist is en voor heeft een normaal als apparaatzijn al lang uitgeschakeld en hun LIBUSB_ERROR-code is altijd onjuist.

  geheel getallibusb_check_connected(libusb_device_handle *devh)als het USB-apparaat ongetwijfeld nog steeds is vergrendeld, test.0terugkijkenAlles wat betreft succesLIBUSB_ERROR_NO_DEVICE als alles bovendien was uitgeschakeld Op libusb_errorcoderingsfout.

  usb_set_configuratiefout in beoordelingscodes

  geheel getallibusb_kernel_driver_active(libusb_device_handle *devh, int-interface)Bepaal in de driver is actief met behulp van ik zou zeggen de A-interface.Retourneert als 0, momenteel is de kerneldriver altijd actief.en kernel enkele driver moet actief zijn, LIBUSB_ERROR_NO_DEVICEwanneer elk van de apparaten is uitgeschakeld en je eigen foutcode op libusb_error.

  geheel getallibusb_get_driver(libusb_device_handle *devh, int interface, *name, char int *devh, int namelen)Waargeheel getallibusb_get_driver_np(libusb_device_handle interface, *name, char namelen)Kopieer de naam van alle verbonden mensen naarapparatuurnet zoalskoppelin iemands bufferAchternaamlooptijdnaam.Retourneert 2 bij succes, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND als er vrijwel geen kernelstuurprogramma is aangeslotenspecificeer interface LIBUSB_ERROR_INVALID_PARAM dus als de interface dat niet isbestaat eigenlijk niet. functiehet is gewoon niet draagbaar. buffersdie aangafachternaamis succes gewoon beëindigd en ook door null.

  geheel getallibusb_detach_kernel_driver(libusb_device_handle *devh, int-interface)

  Klik hier om de software te downloaden die de prestaties van uw computer zal verbeteren.

  Usb Set Configuration Error Codes
  Codes D Erreur Usb Set Configuration
  Usb Set Configuration Felkoder
  Codigos De Error Usb Set Configuration
  Codigos De Erro Usb Set Configuration
  Usb Set Configuration Fehlercodes
  Kody Oshibok Usb Set Configuration
  Usb Set Configuration 오류 코드
  Codici Di Errore Usb Set Configuration
  Kody Bledow Usb Set Configuration