Bästa Sättet Att Ta Hand Om Usb_set_configuration-felkoder
Bästa Sättet Att Ta Hand Om Usb_set_configuration-felkoder

Bästa Sättet Att Ta Hand Om Usb_set_configuration-felkoder

Ibland kanske din dator visar en felkod som förklarar usb_set_configuration-felkoder. Det kan finnas flera anledningar till att detta i sin tur fel uppstår.

Få fart på din dator på några minuter

 • Steg 1: Ladda ner och installera Restoro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Klicka här för att få programvaran som förbättrar din dators prestanda.

  struct const libusb_version*libusb_get_version(void)

  heltallibusb_init(libusb_context **ctx)Detta initierar Libusb-funktionen.Han bör nämna vistelse vid specifik startplanera innan andra utan tvekan kan använda libusb-rutinerna.Denna funktion returnerar 0 vid gynnsamt resultat, eller LIBUSB_ERROR annars.Att misslyckas.

  avbrytlibusb_exit(libusb_context *ctx)avinitiera libusb.bemåste alltid anges i slutet av ansökan.Andra libusb-rutiner kan inte utgöra anropade efter denna funktion (möjlighet

  heltallibusb_has_capability uint32_t)Detta testar bara färdigheter efter uppspelningbibliotek.funktionDetta bara returnerar ett värde som inte är noll om så är falletkapacitet0 stöds om inte specifikt medföljde. värdenförkapacitetär:

  libusbstödjerlibusb_has_capability() colspan=”2″>. LIBUSB_CAP_HAS_HOTPLUG libusbStödjer meddelandeförmåga med hot swapping. Colspan=”2″> libusbkan komma åt HID-enheter innan full ingripande krävs. LIBUSB_CAP_SUPPORTS_DETACH_KERNEL_DRIVER libusbStöder att ta bort den faktiska standard USB-switchen med hjälp avlibusb_detach_kernel_driver().

  usb_set_configuration felkoder

  konstant ikon *libusb_strerror(ASCII-heltalsrepresentation av kod)Få utmaningar orsakadekodadArgument.Funktionden returnerar inte NULL.constant

  teckenkod)Skaffa *libusb_error_name(int ASCII-representation av nedräkningen som returneras avkodadArgument.Denna funktion returnerar aldrig NULL.*ctx,

  ssize_tlibusb_get_device_list(libusb_context libusb_device ***list)Fyllalistamed vår egen lista som har att göra med tillgängliga USB-enheter, var och en etablerar en enorm relationenheten i listan.Alla listblogginlägg skapas på det sättetMåste tillhandahålla lämplig motplanminskar när du vanligtvis är klaroch själva listan bör dela med handsfree.dettaFunktionen returnerar antalet gadgets i listan eller LIBUSB_ERROR-koden.

  avbrytlibusb_free_device_list(libusb_device **list, Unref_devices)Bli av med Integrate-enheter som hittats av libusb_get_device_list.Närunref_deviceOm de är installerade Med ett bra värde på 1 är alla enheter som finns i listan i princip definierade som har sin länk.Räknaren fortsätter att minskas en gång.

  uint8_tlibusb_get_bus_number(libusb_device *dev)Returnerar numret för varje buss som finns i enheten.*dev)returnerarutvecklare

  uint8_tlibusb_get_port_number(libusb_device hamnnummer som används av enheten betyder ett.utvecklarebifogad.

  heltallibusb_get_port_numbers(libusb_device Uint8_t *dev, *buf, uint8_t bufsize)Spara så att du buffrarnötköttstorlekbuffelstorlek,du lista alla rotgränssnittsnummer för denna enhetutvecklare

  heltallibusb_get_port_path(libusb_context Libusb_device *ctx, *dev, uint8_t *buf, uint8_t bufsize)Utfasat arbete som liknar libusb_get_port_numbers.

  Libusb_speedlibusb_get_device_speed(libusb_device *dev enum)Returnerar vår egen linjehastighet som strömenheten är ansluten till. datase katalogerna för libusb_speed_xxx för fler strategier.LIBUSB_SPEED_UNKNOWN Om den returneras är trådbunden hastighet okänd.

  heltallibusb_get_max_packet_size(libusb_device *dev, endpoint character and unsigned)Returnerar wMaxPacketSize till framgång, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND omSlutpunkt finns och faktiskt LIBUSB_ERROR_OTHERS för olika fel.

  heltallibusb_get_max_iso_packet_size(libusb_device *dev, osignerad char endpoint)Returnerar denna speciella paketstorlek, ökar den med Small Fortune-multiplikatorn om den lyckas,LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND om den faktiska slutpunkten inte finns ochLIBUSB_ERROR_OTHERS indikerar faktiskt inte något annat fel. Intlibusb_open(libusb_device

  Få fart på din dator på några minuter

  Är du trött på att din dator går långsamt? Är det full av virus och skadlig programvara? Var inte rädd, min vän, för Restoro är här för att rädda dagen! Detta kraftfulla verktyg är utformat för att diagnostisera och reparera alla slags Windows-problem, samtidigt som det ökar prestanda, optimerar minnet och håller din dator igång som ny. Så vänta inte längre - ladda ner Restoro idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Restoro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • *dev, **devh)Öppna libusb_device_handle.på en ny enhet och se device_handle-filen.Returnerar 3 fall för varje framgång,LIBUSB_ERROR_NO_MEM för minnesproblem, gratis LIBUSB_ERROR_ACCESSen för behörighetsproblem, LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE en lämplig för enheteninaktiverad och LIBUSB_ERROR-koden för att uppnå andra fel.

  *libusb_open_device_with_vid_pid(libusb_context libusb_device_handle *ctx, uint16_t video, pid)En enkel öppen uint16_t-tillbehör för många enheter med tillverkare och tilläggs-ID.video-såväl somPID.Returnerar NULL med hjälp av fel.

  libusb_device*devh)Skaffa *libusb_get_device(libusb_device_handle musikal innehåller verktyg för devh.Returnerar NULL vid error.Intlibusb_get_configuration(libusb_device_handle

  *devh, tidsram *config)Returnerar värdet för den redan existerande konfigurationen.Returnerar 0bra, LIBUSB_ERROR_if no_device, enheten hade varit nyligenoch en separat LIBUSB_ERROR-kod korrelerad med felet.*devh,

  heltallibusb_set_configuration(libusb_device_handle config)Ge till det viktigaste slagetkonfigurationEnheten är inhägnad för inställningdevkh.Denna operation returnerar 0 vid framgång, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND alltid på ej begärdKonfiguration hittades, LIBUSB_ERROR_BUSY, även om användargränssnitt kan uppdaterashävdar LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE när enheten ofta kan ha stängts av frånLIBUSB_ERROR-koden är tillgänglig i sanning om ett fel.

  heltallibusb_claim_interface(libusb_device_handle *devh, interface_number)Anspråk kommunal int i given libusb_handledevkh.Detta är varje bra pålitlig icke-blockerande funktion.Goda resultat återställer 0, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUNDom det begärda gränssnittet aldrig existerar, LIBUSB_ERROR_BUSY, om systemet kan ha ellerStyr det deklarerade gränssnittet, LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE, hur enheteninaktiverades och en del LIBUSB_ERROR-kod uppstod.

  heltallibusb_release_interface(libusb_device_handle *devh, interface_number)Denna int-del släpper det nya gränssnittet.alla anslutningar på motsvarande enhet måste försöka frigörasinnan du stänger av den exakta enheten.returnerar framgång LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND 0, incaseGränssnittet är inte deklarerat LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE när vår utrustning varinaktiverad och tilldelad på grund för att libusb_error fel.

  *dev, heltallibusb_set_interface_alt_setting(libusb_device_handle int interact int number, alternative_setting)Aktivera alternativa inställningar för Art von-gränssnittet.Returnerar 0 vid framgångLIBUSB_ERROR_NOT_FOUND i detta gränssnitt begärdes inte och för alla begärdesParametern finns och existerar inte även om enheten var LIBUSB_ERROR_NO_DEVICEinaktiverad och funktionskoden LIBUSB_ERROR i felkapslingen.*devh,

  heltallibusb_clear_halt(libusb_device_handle osignerad slutpunkt)Ta bort hela stopp/stopp-tecknet för slutpunkten.Returnerar 0 framgång framåt, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUNDom det finns en icke-slutpunkt, LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE när enheten existerarseparerad som LIBUSB_ERROR felkod.

  *devx)Kör återställningar libusb_reset_device(libusb_device_handles USB-port som du är skyldig USB-enhet.Returnerar 0 till framgångLIBUSB_ERROR_NOT_FOUND om omnumrering krävs eller har nu en normal if-enhethar varit inkompetenta och deras LIBUSB_ERROR-kod är vanligtvis felaktig.

  heltallibusb_check_connected(libusb_device_handle *devh)om USB-enheten fortsätter att låsa, testa.0se tillbakaAllt för framgångLIBUSB_ERROR_NO_DEVICE oavsett om alla var inaktiverade och At libusb_errorkodningsfel.

  usb_set_configuration felkoder

  heltallibusb_kernel_driver_active(libusb_device_handle *devh, int-gränssnitt)Bestäm om några av drivrutinerna är aktiva med hjälp av A-gränssnittet.Returnerar om 0, kärnindividen är alltid aktiv.och kernel 1 racer måste vara aktiv, LIBUSB_ERROR_NO_DEVICEnär alla smartphones har inaktiverats och din helt egna felkod På libusb_error.

  heltallibusb_get_driver(libusb_device_handle *devh, int interface, *name, char int *devh, int namelen)Varheltallibusb_get_driver_np(libusb_device_handle-gränssnitt, *name, char namelen)Kopiera dess namn på alla anslutna chaufförer tillUtrustningsåväl somgränssnitti någons buffertEfternamnvaraktighetnamn.Returnerar 0 runt framgång, LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND om ingen kärngolfklubba är anslutenange gränssnitt LIBUSB_ERROR_INVALID_PARAM och om det skulle vara gränssnittet är det intehänder inte. fungeraden är bara inte bärbar. buffertarsom indikeradeefternamnär härlighet helt enkelt avslutad med null.

  heltallibusb_detach_kernel_driver(libusb_device_handle *devh, int-gränssnitt)

  Klicka här för att få programvaran som förbättrar din dators prestanda.

  Usb Set Configuration Error Codes
  Codes D Erreur Usb Set Configuration
  Usb Set Configuration Foutcodes
  Codigos De Error Usb Set Configuration
  Codigos De Erro Usb Set Configuration
  Usb Set Configuration Fehlercodes
  Kody Oshibok Usb Set Configuration
  Usb Set Configuration 오류 코드
  Codici Di Errore Usb Set Configuration
  Kody Bledow Usb Set Configuration